PLENO PUSAT 2019

Rapat Pleno P3I Pusat. Dewan Pertimbangan (Bp Harris Thajeb dan Bp Adnan Iskandar) bersama Pengurus Pusat (Bp Janoe Arijanto, Bp Hery Margono, Bp Romanus Sumaryo) di Sekretariat P3I Pusat Jakarta (22-08-19).